Oktober 2023

Memperkenalkan misi dalam menunjukkan kemajuan teknologi peternakan ayam pada pameran Hong Kong Electronic Fair 2023 yang diselenggarakan oleh Hongkong Trade Development Council